Giới hạn 30 phút được đề xuất để xem cá mập voi

Lệnh giới nghiêm lúc 1 giờ chiều và giới hạn thời gian xem cá mập voi trong 30 phút ở thị trấn Oslob, Cebu, nằm trong số một số hướng dẫn được đề xuất bởi một nhóm công tác kỹ thuật (TWG) do Tỉnh ủy đứng đầu.

Giới hạn thời gian sẽ tránh gây căng thẳng cho các loài động vật biển, những loài đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của khách du lịch và du khách địa phương kể từ tháng 8 năm ngoái.

Nhóm do thành viên Hội đồng Tỉnh (PB) Peter John Calderon đứng đầu cho biết họ sẽ họp trước cuối tháng để hoàn thiện dự thảo hướng dẫn.

TWG bao gồm Thị trưởng Oslob Ronald Guaren, thành viên PB Wilfredo Caminero, Tổ chức theo dõi cá mập voi, bác sĩ thú y cấp tỉnh, Tiến sĩ Rose Marie Vincoy và luật sư Marino Martinquilla, Giám đốc pháp lý của tỉnh.

Theo sắc lệnh của thành phố Oslob, chỉ một nhóm được công nhận mới được phép chở khách du lịch đến địa điểm tập trung cá mập voi.

Một khu vực quan sát cá mập voi được chỉ định cũng đã được thiết lập với các phao trong vùng nước thành phố của thị trấn.
Các bước và thủ tục cũng được đặt ra để xem cá nhám voi. Chúng bao gồm các cuộc họp giao ban cho khách du lịch tại một trung tâm do thành phố thành lập.

Sau khi xem khoảng 30 phút, du khách sẽ được hướng dẫn quay trở lại bờ.

Áo phao cũng sẽ được cung cấp để đảm bảo an toàn cho du khách. Thuyền máy hiện bị cấm trong khu vực. Chỉ có thuyền mái chèo được phép. Chạm và cưỡi cá mập voi cũng bị cấm.

Tối đa sáu khách du lịch được phép xem trong 30 phút trong khi tối đa bốn thợ lặn được phép để tránh đông đúc.

Một khoản phí P300 mỗi người được đặt cho những người không cư trú tại Oslob.

Nguồn: Inquirer.net

Shopping Cart

Whale Shark Watching operation status based on February 12, 2024, up to date

Please be advised that with the ongoing Northeast Monsoon, whale shark watching activities are serving slowly, affecting whale shark sightings, or an early closure may be implemented for safety reasons. The Northeast Monsoon brings strong winds and rough seas, making visitors and boatmen unsafe and impacting marine life’s movement patterns, including whale sharks. While we strive to provide exceptional whale shark viewing opportunities, we want to highlight that due to reduced sightings, you may not experience the encounter during this period due to the unpredictable nature of marine conditions. We will monitor weather conditions closely and provide updates when operations return to normal. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding.