Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 2020-05-28

1. Úvod

Vítejte na stránkách Island Trek Tours.

Společnost Island Trek Tours (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) provozuje stránky oslobwhalesharks.com (dále jen „služba“).

Naše zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu stránek oslobwhalesharks.com a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývají z vašeho používání našich služeb.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování služeb. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách.

Naše Smluvní podmínky (dálejen „podmínky“) upravují veškeré používání naší služby a spolu se Zásadami ochrany osobních údajů představují vaši smlouvu s námi (dálejen „smlouva„).

2. Definice

SLUŽBA znamená webové stránky edgarm22.sg-host.com provozované společností Island Trek Tours.

OSOBNÍMI ÚDAJI se rozumí údaje o žijící fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů (nebo na základě těchto a dalších informací, které máme k dispozici nebo které se k nám mohou dostat) identifikovat.

ÚDAJE O POUŽITÍ jsou automaticky shromážděné údaje, které vznikají buď při používání služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).

COOKIES jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

SPRÁVCEM ÚDAJŮ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně či s jinými osobami) určuje účely a způsob zpracování osobních údajů. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ (NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ) znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem správce údajů. K efektivnějšímu zpracování vašich údajů můžeme využívat služeb různých poskytovatelů služeb.

SUBJEKTEM ÚDAJŮ je každá žijící fyzická osoba, která je předmětem osobních údajů.

UŽIVATEL je osoba, která využívá naši službu. Uživatel odpovídá subjektu údajů, který je subjektem osobních údajů.

3. Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

4. Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby („osobní údaje„). Osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

0.1. E-mailová adresa

0.2. Jméno a příjmení

0.3. Telefonní číslo

0.4. Adresa, země, stát, provincie, PSČ, město

0.5. Soubory cookie a údaje o používání

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali se zpravodaji, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto sdělení od nás můžete zrušit pomocí odkazu pro odhlášení.

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím jakéhokoli zařízení („údaje o používání„).

Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší služby, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě pomocí zařízení, mohou tyto údaje o používání zahrnovat informace, jako je typ zařízení, které používáte, jedinečné ID zařízení, IP adresa zařízení, operační systém zařízení, typ internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Údaje o poloze

Můžeme používat a ukládat informace o vaší poloze, pokud nám k tomu dáte svolení („údaje o poloze“). Tyto údaje používáme k poskytování funkcí naší služby, ke zlepšování a přizpůsobování naší služby.

Při používání naší služby můžete kdykoli povolit nebo zakázat služby určování polohy prostřednictvím nastavení svého zařízení.

Sledování údajů o souborech cookie

Ke sledování aktivity na naší službě používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie a uchováváme určité informace.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do prohlížeče z webových stránek a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze našich služeb se používají také další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty.

Svému prohlížeči můžete nařídit, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby informoval o odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

0.1. Soubory cookie relace: K provozu naší služby používáme soubory cookie relace.

0.2. Přednostní soubory cookie: Používáme preferenční soubory cookie, abychom si zapamatovali vaše preference a různá nastavení.

0.3. Bezpečnostní soubory cookie: Bezpečnostní soubory cookie používáme pro bezpečnostní účely.

0.4. Reklamní soubory cookie: Reklamní soubory cookie se používají k zobrazování reklam, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

Další údaje

Při používání naší služby můžeme také shromažďovat následující údaje: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, údaje z pasu, státní příslušnost, přihlášení v místě bydliště a skutečná adresa, telefonní číslo (pracovní, mobilní), údaje z dokladů o vzdělání, kvalifikaci, odborném školení, pracovní smlouvy, dohody o mlčenlivosti, informace o prémiích a odměnách, informace o rodinném stavu, rodinných příslušnících, číslo sociálního pojištění (nebo jiné identifikační číslo daňového poplatníka), umístění kanceláře a další údaje.

5. Použití dat

Společnost Island Trek Tours používá shromážděné údaje k různým účelům:

0.1. k poskytování a údržbě naší služby;

0.2. informovat vás o změnách v naší službě;

0.3. umožnit vám účastnit se interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete;

0.4. poskytovat zákaznickou podporu;

0.5. shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšovat naše služby;

0.6. sledovat používání naší služby;

0.7. zjišťovat, předcházet a řešit technické problémy;

0.8. k plnění jakéhokoli jiného účelu, pro který je poskytnete;

0.9. k plnění našich povinností a vymáhání našich práv vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně fakturace a inkasa;

0.10. poskytovat vám oznámení o vašem účtu a/nebo předplatném, včetně oznámení o vypršení platnosti a obnovení, e-mailových instrukcí atd.;

0.11. poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat;

0.12. jakýmkoli jiným způsobem, který můžeme popsat při poskytování informací;

0.13. pro jakýkoli jiný účel s vaším souhlasem.

6. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Údaje o používání budeme uchovávat také pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

7. Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny a uchovávány v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Filipíny a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme na Filipíny a zpracováváme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost Island Trek Tours podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému předání vašich osobních údajů organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

8. Zpřístupnění údajů

Osobní údaje, které shromáždíme nebo které nám poskytnete, můžeme zveřejnit:

0.1. Zpřístupnění pro orgány činné v trestním řízení.

Za určitých okolností můžeme být povinni vaše osobní údaje zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci.

0.2. Obchodní transakce.

Pokud se my nebo naše dceřiné společnosti účastníme fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány.

0.3. Další případy. Vaše údaje můžeme také zveřejnit:

0.3.1. našim dceřiným a přidruženým společnostem;

0.3.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme pro podporu našeho podnikání;

0.3.3. aby splňovaly účel, pro který je poskytujete;

0.3.4. za účelem umístění loga vaší společnosti na naše webové stránky;

0.3.5. k jakémukoli jinému účelu, který nám sdělíte při poskytnutí informací;

0.3.6. s vaším souhlasem v ostatních případech;

0.3.7. pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob.

9. Zabezpečení dat

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

10. Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste obyvatelem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu osobních údajů, na která se vztahuje GDPR.

Snažíme se podniknout přiměřené kroky, abychom vám umožnili opravit, změnit, vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud je chcete z našich systémů odstranit, napište nám na adresu info@oslobwhalesharks.com.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

0.1. právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme;

0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

0.3. právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

0.4. právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

0.5. právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie svých osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu;

0.6. právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas;

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než na takové žádosti odpovíme. Vezměte prosím na vědomí, že bez některých potřebných údajů nemusíme být schopni službu poskytnout.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

11. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí (CalOPPA)

CalOPPA je prvním státním zákonem v zemi, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Dosah zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby osoba nebo společnost ve Spojených státech (a pravděpodobně i na celém světě), která provozuje webové stránky shromažďující osobní údaje kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách viditelnou politiku ochrany osobních údajů, v níž přesně uvede, jaké informace shromažďuje a s kým je sdílí, a aby tuto politiku dodržovala.

Podle CalOPPA souhlasíme s následujícími podmínkami:

0.1. uživatelé mohou navštěvovat naše stránky anonymně;

0.2. naše Zásady ochrany osobních údajů obsahují odkaz „Ochrana osobních údajů“ a lze je snadno nalézt na domovské stránce našich webových stránek;

0.3. uživatelé budou informováni o všech změnách zásad ochrany osobních údajů na naší stránce se zásadami ochrany osobních údajů;

0.4. uživatelé mohou změnit své osobní údaje zasláním e-mailu na adresu info@oslobwhalesharks.com.

Naše zásady týkající se signálů „Nesledovat“:

Respektujeme signály Do Not Track a nesledujeme, nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus Do Not Track. Do Not Track je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči a informovat tak webové stránky, že si nepřejete být sledováni.

Funkci Nesledovat můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení webového prohlížeče.

12. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo se dozvědět, jaké údaje o vás shromažďujeme, požádat o jejich vymazání a o jejich neprodávání (sdílení). Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů, můžete nás požádat o určité požadavky a požádat nás:

0.1. Jaké osobní údaje o vás máme. Pokud tuto žádost podáte, vrátíme se k vám:

0.0.1. Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

0.0.2. Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje.

0.0.3. Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje vašich osobních údajů.

0.0.4. Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje.

0.0.5. Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

0.0.6. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme prodali, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je prodali. Pokud jsme vaše osobní údaje neprodali, budeme vás o tom informovat.

0.0.7. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme zveřejnili za obchodním účelem, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, se kterou jsme je sdíleli.

Vezměte prosím na vědomí, že jste oprávněni nás požádat o poskytnutí těchto informací maximálně dvakrát během dvanáctiměsíčního období. Při podání této žádosti mohou být poskytnuté informace omezeny na osobní údaje, které jsme o vás shromáždili v předchozích 12 měsících.

0.2. Vymazání vašich osobních údajů. Pokud o to požádáte, vymažeme z našich záznamů osobní údaje, které o vás máme k datu vaší žádosti, a nařídíme všem poskytovatelům služeb, aby učinili totéž. V některých případech lze výmaz provést odstraněním identifikace informací. Pokud se rozhodnete odstranit své osobní údaje, je možné, že nebudete moci používat některé funkce, které ke svému fungování vyžadují vaše osobní údaje.

0.3. Přestat prodávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám za žádným účelem. Vaše osobní údaje neprodáváme za finanční odměnu. Za určitých okolností však může být předání osobních údajů třetí straně nebo v rámci naší rodiny společností bez peněžní odměny považováno za „prodej“ podle kalifornských zákonů. Jste jediným vlastníkem svých osobních údajů a můžete kdykoli požádat o jejich zveřejnění nebo vymazání.

Pokud podáte žádost o zastavení prodeje vašich osobních údajů, přestaneme tyto přenosy provádět.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nás požádáte o vymazání nebo zastavení prodeje vašich údajů, může to mít vliv na vaše zkušenosti s námi a možná se nebudete moci účastnit některých programů nebo členských služeb, které pro své fungování vyžadují použití vašich osobních údajů. V žádném případě vás však nebudeme diskriminovat za uplatňování vašich práv.

Chcete-li uplatnit svá výše popsaná práva na ochranu údajů v Kalifornii, zašlete svou žádost (žádosti) e-mailem na adresu: info@oslobwhalesharks.com.

Na vaše výše popsaná práva na ochranu údajů se vztahuje zákon CCPA, což je zkratka pro kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů. Další informace najdete na oficiálních webových stránkách Kalifornské legislativní informace. CCPA nabyla účinnosti dne 1. ledna 2020.

13. Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadnili poskytování naší Služby („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, prováděli služby související se Službou nebo nám pomáhali při analýze toho, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

14. Analytika

K monitorování a analýze používání naší služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

15. Nástroje CI/CD

K automatizaci procesu vývoje naší služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

16. Reklama

K zobrazování reklam vám můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomáhají podporovat a udržovat naši službu.

17. Behaviorální remarketing

Můžeme využívat služby remarketingu k tomu, abychom vám po návštěvě naší služby poskytli reklamu na webových stránkách třetích stran. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich předchozích návštěv naší služby.

18. Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě využíváme ke zpracování plateb služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě neukládáme ani neshromažďujeme. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

19. Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na každé navštívené stránce.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

20. Ochrana soukromí dětí

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 18 let („dítě“ nebo „děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud zjistíte, že nám dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

21. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našich službách a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a zjišťovat případné změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce.

22. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem: info@oslobwhalesharks.com.